កិច្ចប្រជុំការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ នៅខេត្តសៀមរាប

សៀមរាប៖ បើកកិច្ចប្រជុំការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ក្រោមវត្តមាន លោក ចឹក គឹមជុន នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាប ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុតរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុសាលាខេត្ត ទីចាត់ការផែកការវិនិយោគ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក មេឃុំ ចៅសង្កាត់ មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ប្រមាណជា ៣០០នាក់ចូលរួម នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។
មានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំនោះលោក ចឹក គឹមជុន បានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំ ដើមី្បជម្រុញ ការ អនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និង ដើមី្បពង្រឹងនូវគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ សេវារដ្ឋ បាល និង ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានប្រកបដោយចិរភាព។ លោកក៏បានលើកនូវអនុសាសន៍មួយចំនួន ទៅលើការចំណូល ចំណាយនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ លើកកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ។ លោក ចឹក គឹមជុន ក៏បានធ្វើការគូសបញ្ជាក់ផងដែរ អំពីពីវឌ្ឍនភាព និង សមទ្ធិផលដែលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់សម្រេចបាន និង សំដៅពង្រឹងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ លើកការគ្រប់គ្រងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ដើមី្បបម្រើក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន ប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន ។ ក្នុងនោះដែរលោកក៏បានគូស បញ្ជាក់ផងដែរ អំពីប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ដោយមានភាពជាតំណាងសាធារណៈ , ស្វ័យភាពមូលដ្ឋាន , ការពិគ្រោះយោបល់និងការចូលរួម , ការឆ្លើយ និង គណនេយ្យភាព , ការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន និង ការលើកស្ទួយសមធម៌ ,តម្លាភាព និង សុចរិក , វិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង រំលោភអំណាចជាដើម ។ លោកក៏បានធ្វើការផ្តាំផ្ញើដល់ សមាជិកសមាជិកាកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ ត្រូវធ្វើការត្រង់ត្រាបស្តាប់ នូវការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់វាគ្មិន ដើមី្បទទួលបាននូវ បទពិសោធន៍ បច្ចេកទេស និង ជាទុនមួយសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅតាមបណ្តាឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន សំខាន់ចំពោះមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកអនុវត្តគម្រោមមូលនិធិឃុំសង្កាត់ ដើមី្បយកទៅអនុវត្តឲ្យប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពខ្ពស់ ៕ ម៉ី សុខារិទ្ធ ភ្នាក់ងារខេត្តសៀមរាប

Tareach

Tareach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *