លោក ហង្ស ចក្រា កំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្សី ព្រោះជំងឺលើសឈាម

សមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា សូមជូនដំណឹង និងអំពាវនាវ សមាជិក និង សប្បុរសជន មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភដល់ លោក ហង្ស ចក្រា អនុប្រធានសមាគម ដែលកំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្សី ព្រោះជំងឺលើសឈាម កាលពីយប់ថ្ងៃ៦ កក្កដា ២០២៣នេះ។

សូមមេត្តាចូលរួមឧបត្តមតាមរយៈ លោក ថាំង ប៊ុនសុង អគ្គលេខាធិការ Telegram 012 25 38 87 និង 

ABA ( 00 268 3050 THANG BUNSONG )

Tareach

Tareach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *