មាតិកាព័ត៌មាន
Home / អំពីយើង ចាងហ្វាង លោក កែវ សំណាង 012 911 712

អំពីយើង ចាងហ្វាង លោក កែវ សំណាង 012 911 712

គេហទំព័រ តារាជ្យ(tarech.com) យើងខ្ញុំបាន ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ចេញដោយក្រសួង ព័ត៌មាន  ជាផ្លូវការ រាល់ព័ត៌មាន បង្ហោះក្នុងគេហទំព័រ តារាជ្យ(tarech.com)  ជាកម្មសិទ្ធិនិង ទទួលខុសត្រូវ តាមច្បាប់ស្ដីពី របបសាព័ត៌មាន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចាងហ្វាងការផ្សាយ គេហទំព័រ តារាជ្យ(tarech.com) គឺលោក កែវ សំណាង ទីស្នាក់ការព័ត៌មាន គេហទំព័រ តារាជ្យ(tarech.com) មានទីតាំងនៅ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប៕